• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Podmínky spolupráce
  FORMÁT PŘEKLADŮ:
 • Soubor (všechny formáty MS Office, HTML, podle přání zákazníka jsou možná další řešení)
 • Výtisk (1 exemplář překladu zdarma)

  ZPŮSOB PŘEVZETÍ / PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

 • Elektronickou poštou
 • Tradiční poštou
 • Faxem
 • Osobně - v sídle firmy (po předchozí domluvě)
 • Všechny údaje a kontaktní formulář najdete zde

  TERMÍN REALIZACE ZAKÁZKY:

 • Kratší překlady se vyhotovují zpravidla průběžně
 • U rozsáhlejších textů dodací lhůta dohodou

  KVALITA:

 • Podle požadavků zákazníka překlady provádí:
  Polák (do polštiny), Čech (do češtiny), Slovák (do slovenštiny) nebo Rus (do ruštiny)

  DŮVĚRNOST INFORMACÍ:

 • Všechny dokumenty předané k překladu / ke stanovení ceny jsou považovány za důvěrné.

  ZPŮSOB PLATBY:

 • Platba na základě faktury
 • Převod v Kč na český účet nebo v PLN na polský účet
 • Hotovost

 • Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2021, Copyright by Piotr Leśniewski, překladatel polského jazyka