• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Polská abeceda

  Tečka

 • zet s tečkou (ż) se vyslovuje tvrději než české ž (přehrát: ż, żaba, Bożena, żal)
 • Spřežky
 • sz se vyslovuje tvrději než české š (přehrát: sz, kosz, szok, szkoda)
 • cz se vyslovuje tvrději než české č (přehrát: cz, tyczka, czarny, czysto)
 • rz funkčně odpovídá českému ř, i když se vyslovuje jako ż (přehrát: rz, rzeka, morze)
 • Čárky
 • ń se vyslovuje jako české ň ve výrazu jabloň (přehrát: ń, koń, leń)
 • ć se vyslovuje tvrději než české ť (přehrát ć, ćma, znać)
 • ś se vyslovuje měkčeji než české š (přehrát: ś, ślimak, wieś, ślub)
 • ź se vyslovuje měkčeji než české ž (přehrát: ź, źrebak, źle, koźlak)
 • čárka nad o (ó) neoznačuje délku – tato hláska se vyslovuje stejně jako u (přehrát: ó)
 • ł se vyslovuje stejně jako w v angličtině (přehrát ł, mały, łobuz, małpa)
 • Ocasky (ogonki) v nosových hláskách
 • ą je přechodný zvuk mezi om a ou (přehrát ą, mąka, dąb, ąd)
 • ę je přechodný zvuk mezi em a eu (přehrát ę, męka, klęska, sęk)
 • Další jevy
 • dz se vyslovuje spojením hlásek d a z v jeden zvuk (přehrát: dz, dzwon, dzban)
 • se vyslovuje tvrději než české d' (přehrát , wig, łó)
 • se vyslovuje tvrději než české (přehrát , em, maharaa)
 • dzi se vyslovuje tvrději než české di (přehrát: dzi, dziwny, dziki)
 • si se vyslovuje měkčeji než ši (přehrát: si, głusi, sierp)
 • ci se vyslovuje měkčeji než či (přehrát: ci, ciemny, bocian)
 • i se vyslovuje měkce, y – tvrdě (přehrát: i x y, bić x być)
 • h se vyslovuje stejně jako ch, tj. nezněle (přehrát: h x ch, Henryk x chory)
 • Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2021, Copyright by Piotr Leśniewski, překladatel polského jazyka