• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Česko-polské jazykové kontakty | 1. | 2. | 3. | 4.

  Polský vliv na český jazyk - pokračování.

  Slova a slovní spojení, vypůjčená od sousedů ze severu, se začala objevovat nejen v českých literárních dílech, ale také v odborném názvosloví. Jsou obsažena v rozsáhlém česko-německém slovníku Josefa Jungmanna, (který byl ve velké míře vypracován podle vzoru Poláka, Samuela Bogumiła Lindeho), pronikla do názvosloví botanického (např. prvosenka, bulva), zoologického (např. malpa, skřele) a chemického (názvotvorný systém). Z 850-ti polonismů, které Češi převzali v období národního obrození, se do dnešní doby uchovalo asi 40% odborných a 15% obecných termínů (údaje převzaty z "Tisíc let česko-polských jazykových vztahů").

  Současná doba

  Od druhé poloviny 19. stol. se polština a čeština rozvíjely samostatně. Z málo početných poměrně nových bohemizmů vyskytujících se v polském jazyce, stojí za zmínku:

 • Slovo robot (známé nejen v Polsku, ale téměř na celém světě), které vymyslel Karel Čapek (poprvé toto slovo použil v roce 1920 v díle R.U.R.).
 • Přídavné jméno spolegliwy, které do polštiny zavedl prof. Tadeusz Kotarbiński. Původně mělo toto slovo stejný význam jako spolehlivý v češtině („někdo, na koho je možné se spoléhat, důvěryhodný“). Polští komunisté ho ale často používali jako synonymum slova poslušný a tuto sémantickou modifikaci rozšířili do té míry, že je nevědomky používána až do dnešní doby.

 • 1. stránka2. stránka 3. stránka 4. stránka

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2021, Copyright by Piotr Leśniewski, překladatel polského jazyka