• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Česko-polské jazykové kontakty | 1. | 2. | 3. | 4.

  Výměna rolí

  Během 16. stol. se v polštině ustálilo mnoho z dříve přejatých bohemizmů, které jsou do dnešní doby používány (např. hańba, obywatel, wesele, straż). Koncem století začaly spolu s dynamickým rozvojem polské literatury lingvistické vlivy z jihu výrazně slábnout. Situace ve vzájemných kontaktech se postupně obrátila o 180 stupňů. Jazyk Poláků se pro Čechy stal vzorem k následování, důkazem toho je mj. mnoho překladů děl autorů z druhé strany Krkonoš (např. Jana Kochanowského a Mikołaje Reje). Vliv na popularizaci polštiny v českých zemích měli mj. biskup Jan Amos Komenský a Bartoloměj Paprocký.

  Pád a obrození

  Kritickým zlomem v českých dějinách byl rok 1620 a prohraná bitva s Habsburky na Bílé hoře. Od tohoto momentu je datován zánik českého státu, kultury a jazyka. Čeština nebyla po několik desetiletí téměř vůbec používána (bylo možné ji slyšet pouze na venkově, šlechta a měšťané se dorozumívali v němčině). Sociálně politické změny konce 18, stol. příznivě ovlivnily návrat Čechů k vlastní tradici. Zrodilo se tehdy buditelské hnutí, jehož představitelé usilovali o obrození české národní identity. Jedním z příznaků tohoto jevu byla snaha o vzkříšení češtiny, která se vzhledem k dlouhé přestávce v jejím rozvoji stala velmi chudou na to, aby mohla vystihnout všechny sociální a ekonomické změny v té době probíhající.

  Polské vlivy na český jazyk

  Pro obohacování českého slovníku se tehdy stala velmi pomocnou mj. polština. Češi (např. Antonín Puchmajer) překládali a upravovali díla polských autorů a také využívali polské překlady světové literatury.


  1. stránka2. stránka 3. stránka 4. stránka

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2021, Copyright by Piotr Leśniewski, překladatel polského jazyka