• NABÍDKA
 • :: Překlady
  :: Podmínky
  :: Ceny
  :: Zákazníci
  :: Reference
  :: Publikace
  :: Kontakt
 • POLŠTINA
 • :: Výslovnost
  :: "Česká" polština
  :: Jaz. kontakty
  :: Zrádná slova
  :: Jazykolamy
  :: Bibliografie
  Česko-polské jazykové kontakty | 1. | 2. | 3. | 4.

  Botanické názvosloví

  Čeština také sehrála významnou úlohu ve vytváření polské terminologie z oblasti botaniky. V polských středověkých knihách věnovaných bylinkářství (např. u Jana Stanky, Szymona z Łowicze, Falimirze a Syreniusze) se poměrně často objevuje názvosloví přejaté přímo ze slovníku Bartoloměje z Chlumce, jednoho z hlavních tvůrců základů českého odborného názvosloví.

  Vojenské názvosloví

  V 15. stol. se do polského jazyka dostalo mnoho čechismů také z oblasti vojenské (např. porucznik, hetman, hasło, tabor). Významně to ovlivnila úzká vojenská spolupráce obou národů v tomto období. Češi Polákům pomáhali ve válce s křižáky, Poláci zase podporovali husitské hnutí. Jeho vůdce, Jan Hus, byl nejen náboženským reformátorem, ale také autorem doposud platících zásad českého pravopisu (a nepřímo také polského). Právě on obohatil pravopis tzv. diakritickými znaménky (čárky a tečky, které byly později v Česku nahrazeny háčky).

  Dvorský jazyk

  Češtinu bylo možné slyšet i na polském dvoře. Mnoho významných Čechů bylo hosty Vladislava II. Jagella a Hedviky (funkci jejich službu konajících zpovědníků plnili Jeroným z Prahy a Jan Štěkna), královská knihovna byla v té době zaplněna díly napsanými v Česku. Za vlády Zikmunda Augusta byla znalost češtiny považována za symbol příslušnosti k vyšší třídě. Nechyběli ale také tací (např. Łukasz Górnicki, autor knihy "Polský dvořan"), kteří otevřeně kritizovali tento svébytný kult cizí řeči.


  1. stránka2. stránka 3. stránka 4. stránka

  Projekt a provedení: CZESKI.COM, Wrocław 2005-2021, Copyright by Piotr Leśniewski, překladatel polského jazyka